De manier waarop je in Nederland in het echt blackjack speelt, is door aan te schuiven bij Holland Casino blackjack. Zoals je uit de naam al kunt afleiden is dit de variant die wordt aangeboden door de grote casinoketen die in Nederland actief is. Dit is echter niet de enige reden waarom het zo heet. Het is namelijk ook zo dat er een aantal specifieke regels zijn waar in dit casino aan gehouden moet worden. Wanneer je normaal bijvoorbeeld online speelt, dan is het goed om te weten hoe dit precies in elkaar steekt voor je eraan begint.

De regels hebben niet alleen betrekking op het spel, maar ook op de randvoorwaarden. Zo is Holland Casino blackjack bijvoorbeeld heel streng georganiseerd als het om de chips gaat. Omdat de tafels in de casino’s van elkaar verschillen kan je dus ook niet zomaar de chips van de ene naar de andere tafel meenemen. In dat geval ben je dus direct ook alles kwijt. Wat je dan wint aan de ene tafel, gooi je zomaar weg aan de andere tafel. Dit kan onmogelijk de bedoeling zijn van het spelen. Daarom is dit een belangrijk eerste punt van aandacht. Er is echter meer

Speler of medespeler worden

De belangrijkste regelwijziging die Holland Casino blackjack heeft doorgevoerd ten opzichte van normale vormen van het spel, is dat je niet perse zelf de speler hoeft te zijn om toch te kunnen inzetten op bepaalde uitkomsten. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om medespeler te worden. In dat geval sta je achter de speler aan tafel. Je kan dan inzetten op bepaalde stappen die de speler in het spel doet. Denk bijvoorbeeld aan splitsen, verdubbelen, een kaart vragen of passen. Daar kan jij dan dus zelf ook voordeel uit halen wanneer dit gebeurt. De speler zelf heeft een andere rol.

Als het gaat om de speler zelf, dan is het namelijk zo dat die blackjack speelt volgens alle bekende regels. Voor de speler hoeft de toevoeging Holland Casino dus verder eigenlijk geen waarde te hebben. Er is slechts één klein verschil. In plaats van een speler, word je in het casino als de boxhouder aangesproken, Dat betekent dat jij degene bent op wie de schoen met de kaarten betrekking heeft. De dealer speelt dus in de eerste plaats met jou. Alle andere mensen die zich achter jou scharen zijn voor de dealer in de eerste plaats niet van belang.

Kleine wijzigingen in het verloop van het spel

Doordat er niet alleen tussen de dealer en de boxhouder weddenschappen lopen, is het verloop van het spel net even anders. Zo kondigt de dealer aan dat er mogelijkheden zijn om in te zetten. Dat geldt dan dus vooral ook voor de medespelers. Dit kan een belangrijk verschil maken. In dat opzicht is het voor de boxhouder wel belangrijk om te weten wat er verder allemaal gebeurt in het casino. Dit heeft namelijk direct invloed op de manier waarop het spel van moment naar moment zal gaan. Houd daar rekening mee als speler.

Het is wel goed om gewoon te beseffen dat je je verder geen zorgen hoeft te maken over rare regels of regels die je niet kent wanneer je daadwerkelijk de boxhouder bent in Holland Casino blackjack. Dan ben je dus ook echt degene die blackjack speelt. Op sommige andere plekken is tegenwoordig ook een variant te vinden die je het best zou kunnen omschrijven als deze vorm van blackjack. Zo kan je dus je voordeel doen met de kennis die je hebt opgedaan wanneer je ooit al eens in het echte casino hebt meegespeeld. Het is interessant om die ontwikkeling te zien gebeuren.